XV. Region Tabor - Familiant Books

XV/ volume I
Family Name Index
Bechyne (Bechin)
Brezina (Brzezina)
Bozejov (Bozejow)
Budislav
Choustnik
Chynov (Cheynow)
Chotoviny (Chotowin)
Cernovice (Czernowitz)
Drazic (Draschitz)
Destna (Deschna)

XV/ volume II
Family Name Index
Jistebnice (Jistebnitz)
Horepnik, Skocidolovice (Horzepnik, Skoczidolowitz)
Jenickova Lhota (Jeniczkowa Lhotta)
Mlada Vozice (Jungwoschitz)
Kamen

XV/ volume III
Family Name Index
Kamenna Lhota
Kamenice nad Lipou (Kamenitz)
Kardasova Recice (Kardarzetschitz)
Kunzak (Konigseck)
Krtenice, Rasovice (Krzinowitz, Raschowitz)
Chysky (Klein Chischka)
Landstejn (Landstein)
Lipkova Voda
Loutkov (Lautkau)

XV/ volume IV.
Family Name Index
Mesice (Mieschitz)
Milevsko (Mühlhausen)
Myslkovice (Miskowitz)
Mirosov (Miroschau)
Jindrichuv Hradec (Neuhaus) Nemysl (Nemischel)

XV/ volume V.
Family Name Index
Nova Bystrice (Neubistritz)
Nadejkov (Nadeijkow)
Novy Rychnov (Neureichenau)
Neustupov (Neustupow)
Horni Cerekev (Oberzerekwe)
Obratice (Obratitz)

XV/ volume VI.
Family Name Index
Pacov (Patzau)
Pelhrimov (Pilgram)
Prosec u Voboriste (Prosetsch Woborzischt)
Pocatky (Poczatek)
Pavlov (Pawlow)
Petrovice (Petrowitz)
Pohori
Prosec u Posne (Prosetsch Poschna)

XV/ volume VII.
Family Name Index
Radenin
Radvanov
Cervena Recice (Rothrzetschitz)
Cervena Lhota (Rothlhotta)
Serovice (Serowitz)
Stadlec (Stahletz)
Sudomerice (Sudomierzitz)
Svrabov (Srabow)

XV/ volume VIII.
Family Name Index
Castrov (Tschastrow)
Tucapy (Tutschap)
Tabor

XV/ volume IX.
Family Name Index
Techobuz (Tichobuz)
Cizkov (Tscischkow)
Dolni Hrachovice (Unterhrachowitz)
Vlasecnice (Wlasenitz)
Veselicko (Weseliszko)
Vlckovice (Wltschowitz)
Vodice (Woditz)
Oparany (Woparzan)
Onsov (Wonschow)
Nova Vcelnice (Wtchelnitz)
Zelec (Zeltsch)


back arrow

Special thanks belong to J.Gatz-Dietzschold, A.Posamentir and H.Weigl, who helped those pages are available to the public.