The "gazeteer" collection of the JFHC

Vyměřování daní v roce 1838 bylo doprovázeno vypracováním úchvatné sbírky map všech měst a vesnic v Čechách.
Kombinace map s příslušnou knihou vlastníků nemovitostí může rozšířit povědomí o konkrétních rodinách.

Pokud máte zájem získat kopii mapy konkrétního města či vesnice, informujte se na : library@toledot.org

back arrow