... z úvodu na konferenci IAJGS (Intl. Association of Jewish Genealogy Societies) v Paříži v srpnu 2012

Julius Müller, bývalý molekulární biolog, je profesionálním genealogem a ředitelem firmy Müller & Hönig. Julius přednáší a publikuje články na témata ze židovské genealogie (časopisy Avotaynu, Maskil, Stammbaum) a je členem ediční rady Avotaynu. Je bývalým předsedou reformní kongregace Bejt Simcha

Julius Müller je ředitelem Toledot, centra pro studium židovské genealogie. Centrum založil v r. 2001 jako obecně prospěšnou společnost. Náplní centra je shromažďovat informace o sbírkách ve státních archivech České republiky a digitalizovat knihy familiantů pro zájemce o online studium.

Centrum získalo v minulosti Cenu Howarda Sterna a bylo jednorázově podpořeno granty od nadací Rothschild Charity Europe a Nadačním fondem pro pomoc obětem holokaustu.

back arrow


© Müller & Hönig 2013