Seznam knih "Knihovna V.Rakouse"

ADAMEC, S. Židé v Kyšperku. Josef Marek, Letohrad 2001.

BRANDTER, J., HAVLICEK, D. Šafov / Schaffa. SOLA, Safov, Langau 2001.

EBELOVA, I. et al. Soupisy židovských rodin v Čechách z roku 1793, I.dil. SUA 2002.

EBELOVA, I. et al. Soupisy židovských rodin v Čechách z roku 1793, II.dil. SUA 2003.

EBELOVA, I. et al. Soupisy židovských rodin v Čechách z roku 1793, III.dil. SUA 2004.

EHL, P. *Staré židovské hřbitovy Čech a Moravy, Petr Ehl, Arno Pařík, Jiří Fiedler. Praha: Paseka, 1991.*

EPSTEIN, H.** Nalezená minulost. Praha, Rybka Publ. 2000.

FIEDLER, J. *** Židovské památky Čech a Moravy, úvod Arno Pařík (Prague: Sefer, 1991)

FIEDLER, J. Židovske památky Tachovska: Judische Denkmaler der Tachauer Region. Domažlice: Český les, 1998. 120p.

GOTTLIEB, F. Symboly náboženského života. Praha, Tvorba 1996.

HBF: Knihy židovských familiantů. SUA, Praha 1963.

HBMa: Židovské matriky. SUA, Praha 1999.

HBS: Soupisy Židů. SUA, Praha 1965.

IGGERS, W. **** Jews of Bohemia and Moravia: A Historical Reader. Wayne State University Press Pub. 1992.
Věnoval Phil Lederer

KÁRNÝ, M. "Konečné řešení": genocida českých Židů v německé protektorátní politice. Praha: Academia, 1991.

KLENOVSKÝ, J. Židovská obec v Třešti. Město Třešť, Brno 2002.

KLENOVSKÝ, J. Židovské památky Brna: stručná historie židovského osídlení Brna. Brno: Moravské Zemské Museum, 1993.

KLENOVSKÝ, J. Židovské pamatky Holešova. Městský úřad Holešov, 1999.

KLENOVSKÝ, J. Židovská čvrť v Jemnici. Městský úřad Jemnice, 1994.

KLENOVSKÝ, J. Židovské památky Lipníku nad Bečvou. Olomouc, Votobia 2000.

KLENOVSKÝ, J., PAPOUSEK, M. Židovské město v Olomouci. Židovská obec Olomouc, 1998.

KLENOVSKY, J. Židovské město v Prostějove. Prostějov, Museum Prostějovska 1997.

KLENOVSKÝ, J. Židovské památky Třebíče. Třebíč, Židovská obec Brno, 1995.

KLENOVSKÝ, J. Židovské památky Velkého Meziríčí. Museum silnic a dálnic V. Meziríčí, Židovská obec Brno, 1997.

KRAUS O., KULKA E. Noc a mlha. Naše Vojsko, Praha 1966.

KURZWEIL, A. From Generation to Generation : How to trace your Jewish genealogy and family history, New York: HarperCollins Publishers, 1994.
Donated kindly by Alex Woodle

KRASNER-KHAIT, B., Discovering your Jewish ancestors. Heritage Quest. North Salt Lake 2001.
Věnovala Yvette Scharf.

MAREŠ, J. Latinsko-Český slovník pro genealogy. Praha, Česká genealogická a heraldická společnost, 1996.

MORAVA, M. Z dějin židovského osídlení na Žirovnicku. Městský uřad v Žirovnici, 2001.

POLAK, J., LAGUS K. Terezin. Město za mřížemi. Naše vojsko. Praha 1964.

ROZKOŠNÁ, B. Židovské obce na Kladensku a Slánsku. Okresní muzeum Kladno, 2000.

RYBÁŘ, C. Židovská Praha. TV Spekt, 1991.

STEHLÍK, M. Židé na Dačicku a na Slavonicku 1670-1948. Městské museum a galerie Dačice, 2002.

VOJTÍŠKOVÁ, M. Židé v České Lípě. Nakl. Vega, Libice 1999.

WELS, S. U Bernatů. Praha: Torst, 1993.

A Hebrew chronicle from Prague, c. 1615, ed. Abraham David. Tuscaloosa; London: University of Alabama Press, c1993.
Věnovala Susan Boyer

Čkyně 1537-1987. Sborník, eds. Starý V., Podlešák J. Vimperk, Stráž 1987.

Dotyky: Židé v dějinach Jihlavska: sborník k výstavě. Muzeum Vysočiny v Jihlavě a státni okresní archiv v Jihlavě. Jihlava: Muzeum Vysočiny: Statni okresni archiv, 1998. 250p.

Židé a Morava: sborník příspěvků z konference konané v říjnu 1994, Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1995.

Židé a Morava: sborník příspěvků z konference konané v říjnu 1996, Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1995.

Terezinská pamětní kniha: židovské oběti nacistických deportací z Čech a Moravy 1941-1945 [ed. Miroslav Karný] (Praha: Terezínská iniciativa; Melantrich, 1995.

back arrow