TOLEDOT

Pokládáme rodopisné bádání za svého druhu mnohovrstevnatý celoživotní proces. Nejdříve shromáždíme základní životní údaje ohledně narození, sňatků a úmrtí.
Tím naše cesta začíná.

Rádi bychom vám zprostředkovali kontext a bohatost života židovských rodin v Čechách, na Moravě a Slezsku, a v Dolním Rakousku včetně Vídně v minulosti. A můžeme vám též ukázat moderní tvář těchto míst dnes.

Během počáteční fáze bádáme v Národním archivu v Praze, kde je dnes shromážděna většina židovských matrik různé provenience, a v Archivu Židovského muzea v Praze. Řada matrik, zejména ze severní a jižní Moravy, je bohužel ztracena (viz sekce odborné literatury), ale i tak můžeme získat základní osnovu pro bádání. Pro chybějící matriky existuje vždy alternativa v Okresních archivech. Tak získáme základní rodokmen zahrnující hlavní linie a její větve přibl. do roku 1760.

V Okresních archivech můžeme pokračovat, pokud se chceme dozvědět více ze života našich předků : role v místní židovské obci, vzdělávání dětí, obchodní agenda, vztahy k místní vrchnosti, role ve společnosti, migrační pohyby, staré fotografie, apod.

Poté, můžeme vše umístit do širších historických souvislostí např. za použití memoárů a rozmanitých kronik či časopisů. Jedním z vrcholů této fáze může být výprava do míst, kde naši předkové žili, a případně též Rodinné setkání v místě.

Máme přístup k řadě rodopisných databází, což nám v řadě případů umožnilo zjistit, kam členové rodiny odcestovali, ať již v průběhu historie či během nacistické okupace. Můžeme vám tak pomoci najít příbuzné, o nichž jste slyšeli, ale pokládali jste je za ztracené.

© Müller & Hönig, 2013