Dotazy & Zadání studie

Dotazy & Zadání studieKapitoly z židovské genealogie

Vítejte na stránce Rodopisného servisu Hönig & Müller. Rádi vám pomůžeme najít vaše předky, kteří žili v českých a moravských či slezských obcích bývalé rakousko-uherské monarchie. Řada rodin měla vazby na Vídeň či obce v Dolním Rakousku. I tam můžeme bádat.
Rodopisné a jiné archivní sbírky, které využíváme pro bádání na různé úrovni organizace : kraj - okres - město - náboženská obec

Židovské záznamy : Knihy Familiantů (1775-1840) Sčítání židovských rodin (1724-1811) Matriky (1788-1949)
       

Záznamy zajímavé z hlediska židovské genealogie :

Sčítací operáty (1857-1930) Josefský Kadastr (1785-1789) Fondy Velkostatků (1650-1940)
  Policejní přihlášky (1900-1953) Stabilní Kadastr (1839/1857) Seznamy (židovských) duší ve Farních úřadech
       

Dějiny holokaustu a poté :

Databáze Terezínského ghetta Yad vashem Soupisy majetku na úřadech Oberlandrátu a jinde
  Poválečné sběrné tábory pro přeživší Emigrace po 2. světové válce Restituční řízení


Možná byste měli vědět, že :

Zašlete nám vaše data a můžeme vzápětí probrat strategii, kde a jak bádat. Kontaktní údaje naleznete na úvodní stránce. Popište, prosím, výsledky vašeho dosavadního rodopisného průzkumu v dané oblasti. Připojte všechna data a poznámky, které pokládáte za důležité :
Příjmení a jméno osoby, která vás zajímá :
Přibližné datum narození osoby, která vás zajímá :
Místo narození či pobytu :
Náboženství :
Další případné poznámky :


E-mail

back arrow


© Müller & Hönig, 2013