Tato stránka je věnována propagaci nové knihy, která vyšla v prosinci 2020. Obrazová publikace je věnována místům, která byla domovem českým svitkům Tóry v období před šoa.

Diskusi ke knize a tématu svitků můžete sledovat na: Facebooku

Nahlédnout do knihy můžete zde:

Knihu můžete objednat online prostřednictvím Formuláře

Anotaci do soutěže Magnesia Litera 2021 můžete číst zde:

Putování, které knize předcházelo, bylo prezentováno na genealogické konferenci v San Diegu v srpnu 2020.
Přednáška se jmenovala České svitky Tóry a rodopisná bádání. Souhrn přednášky a audio "Powerpoint" prezentaci lze shlédnout zde:


© Toledot 2021